1. januar 2013 dannet Lillegården kompetansesenter og Senter for atferdsforskning (SAF) et nytt nasjonalt senter. Senterets formelle navn er Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Til daglig vil det gå under kortnavnet Læringsmiljøsenteret.

Som navnet sier fortsetter vi i god Lillegårdentradisjon å arbeide for at barn og voksne får et best mulig læringsmiljø. I tillegg er mandatet vårt utvidet til også å gjelde forskning.

Alle avtaler vi har inngått med våre samarbeidspartnere blir videreført av det nye senteret.

I mandatet til det nye Læringsmiljøsenteret står det at vi skal bidra til at den nasjonale utdanningspolitikken gjennomføres, slik at barn, unge og voksne får en opplæring som er:

  • likeverdig
  • tilpasset
  • av høy kvalitet
  • inkluderende

Målgrupper for senteret er:

  • skoleeiere
  • ledere og ansatte i skoler
  • ledere og ansatte i barnehager
  • PP-tjenesten
  • studenter og lærere ved lærerutdanningene

Kunnskapsdepartementet har beskrevet oppgavene til den nye senteret slik (pdf).

Pressekontakt:
Elin Kragset Vold – tlf. 974 29 925.

Alle ansatte på Lillegården kompetansesenter, 2012. Foto: Tom Riis.

Vi har laget en brosjyre om endringene (pdf).

Senteret blir opprettet som en direkte følge av Stortingsmelding 18 (2010-2011) Læring og fellesskap. Se for eksempel kapittel 6.5.2.