Blid jente som rekker hånda i været.LP-modellen har som mål å utvikle gode læringsmiljø for alle elever. Den involverer alle lærerne ved skolen i et systematisk, langsiktig arbeid for å utvikle et bedre læringsmiljø.

Ca 300 skoler over hele landet har siden 2002 arbeidet med læringsmiljøet gjennom LP-modellen.

Bloggen er først og fremst beregnet på deg som allerede arbeider med LP. Her tar vi opp aktuelle tema, og vi tar gjerne imot kommentarer og tilbakemeldinger.

Er din skole / kommune interessert i å starte opp med LP-modellen? Les mer her.

Les om LP-modellen på Læringsmiljøsenterets nettsted:

Les også innovasjonsheftet Hvordan drive utviklingsarbeidet med LP-modellen (pdf).

Vi har størst erfaring fra implementering i grunnskolen, men vi har også gjennomført et pilotprosjekt i videregående skole, og vi er i gang med en tilsvarende pilot i barnehager.

Fram til 31.12.2012 hadde Lillegården kompetansesenter ansvaret for implementeringen av LP-modellen i Norge. 1. januar 2013 slo Lillegården kompetansesenter seg sammen med Senter for atferdsforskning (SAF) og dannet Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Læringsmiljøsenteret viderefører arbeidet med LP-modellen.