Her har vi samlet lysark fra konferansen som avsluttet pilotprosjektet i videregående skole. Konferansen fant sted på Gardermoen 16. februar 2011.

Vær tålmodig ved nedlasting av filene. Noen av dem er store.